top of page
  • Yazarın fotoğrafıSomnur van der Kraan

AYIN DÖNGÜLERİ VE RİTÜELLER:

Güncelleme tarihi: 18 Ağu 2022KADİM KÜLTÜRLERDE AYIN ANLAMLARI VE GÜNÜMÜZE TAŞINAN AY RİTÜLLERİ

Ben küçükken ay benim için bir periler eviydi, gündüzleri periler aya giderler ve orada uyurlardı. Ay benim için yemyeşil bahçeleri, gürül gürül akan şelaleleri, hayvanların birbirleriyle dost olduğu, perilerle Elflerin yaşadığı gizemli, şahane bir gezegendi. Orası benim şifalı şifa bahçemdi. Daha sonra ayın fotoğraflarını gördüğümde ayın sakinlerinin kendi mekanlarını insanlardan saklamak için koydukları bir resim olduğunu bile düşünmüşümdür. Sonuçta insanlar neyi görmeyi hedefliyorlarsa oraya varıyorlar değil mi?

Dolunayda hep içimde bir şeylerin taşıp-yükseldiğini, ay küçülürken içimi bir hüzün kapladığını, yeni ay geldiğinde de içimi sanki aileye yeni bir bebek doğmuş gibi bir sevinç kapladığını bilirim. Annem ve anneannem dolunay da ve yeni ayda hep sessizce aya bakarak dua ederlerdi, daha sonralar ben de bunu alışkanlık haline getirdim, yeni ayda ve dolunayda dua etmeye başladım. Anneannem yeni ayda aya bakarak dua eder sonra da benim yüzüme bakardı, güzel ve saf bir yüze bakmak lazım derdi. Bazen de “Ay, güzel kamer, çık yerinden, nur simanı severim ben” diye şiir okurdu.


Biraz daha büyüyüp astroloji ve okültizm hakkında araştırmalar yaparken doğuda da batı da çok eski medeniyetlerin Ay ritüelleri yaptıklarını öğrendim. Doğuda Antik Mısır, batı da Antik Yunan ve Kelt kültürlerinde yapılan ay ritüelleri oldukça tanınmış olanları. Anadolu medeniyetlerinde, Tundra ve Kızılderili şamanlığında da ay oldukça önemli ve dişiliği temsil eder. Antik Yunan Tanrıçalarının arasında en çok sevdiğim Tanrıçalardan birisi olan Selene ay Tanrıçasıdır. Lunar (Aya ait) ilahların listesi oldukça uzun, Afrika’ da bölgelere ve ayın yüzüne göre farklı Tanrıçalar var, Antik Mısır’ da Iah temsil ediyor. Avrupa’ da birçok bölge ve farklı inançlara göre 19’ dan fazla Tanrıça var, Asya’ da Japon, Çin, Hint, Urart, Kore, Rusya (Fin), Filipinler, Semitik mitolojilerinde Ay Tanrıçaları olduğu gibi Türk mitolojisinde Ay Ata vardır. Avusturalya, Amerikan yerlileri (Aztek, Hopi, İnka, İnuit, Lakota, Maya, Muiska, Pawnee, Tupi Guarani, Voodo) mitolojilerinde yerini alır. Her zaman ayla yapılan ritüeller ayın aydınlık yüzüyle ilgili değildir, ayın enerjileri cadılık ya da büyücük amaçlı olarak da kullanılabiliyor, öyle ya bir de ayın hiç bilmediğimiz bir karanlık yüzü var.

Çok uzun bir süredir kendi dolunay ritüelimi her zaman yapmaya devam ediyorum, ilk hilalde dua etmeyi ihmal etmem, yeni yükselen bir dolum sürecine iyi niyetleri yerleştirmek oldukça önemli. Dolunaydan 3 gün sonra eğer detoks yapmak istiyorsam bu tarihlerde yaparım, bırakmak-boşaltmakla ilgili olan enerjiler çalışıyor bu dönemde. Ritüeller genellikle ayın hareketlerine bağlı olarak son derece de akılcı bulduğum bir anlam üzerinedir. Ay büyürken geliştirmek, büyütmek, yetiştirmek, dolunayda ise bir süre sonucunda bir döngünün biterek doruk noktasına erişmesi, küçülmeye başladığında da boşaltmak, bırakmak, kesip atmakla ilgidirler.


Ay kültürünü öğrendikçe tüm insanlık tarihini kapsayan oldukça geniş ve etkili bir bilgeliğin parçası olduğunu da gördüm. Hem doğuyu hem de batıyı içine alan ve birbirine benzer anlamlarla yapılan ritüeller benzer bir enerjinin yer yüzündeki etkisi ve döngüsüyle ilgilidirler. Genel olarak dişil enerji, bolluk, bereket, rahim, doğum, yeniden doğuş, yeniden doğmaya hazırlanmak, dolmak ve boşalmak, döllenme, bir süreçte gelişen döngü anlamlarını taşıyor.

Ayın yer yüzünde sulara olan etkisini elbette hepimiz biliyoruz, ay büyürken sular kabarır, ay küçülürken sular geri çekilmeye başlar. Aynı şey bizim bedenimizde de gerçekleşir. Yani ay büyürken genişleme, bolluk ve bereketin doruk noktasına yükselme, bir anlamda dolunayda hamileliğin sonuna gelinir ve doğum gerçekleşir. Bunu bir enerji olarak düşünürsek ki eski bilgiler böyle algılıyor ve değerlendiriyorlar. Dolunay bir doğum şenliği ile kutlanır, yakında ay küçülmeye ve kaybolmaya doğru gidecektir ama bu gece sabaha kadar niyetlerini yapabilir, dans edip şükranlarını bildirip, kutlayabilirsiniz. Niyetleriniz genellikle ayın hangi gezegenle kavuşum yapıyor olduğuyla da ilgili olabilir.


Bu konuyla ilgili okuduğum en güzel kitaplardan biri: Beden içinde yolculuk (Moon Time: The Art of Harmony with Nature and Lunar Cycles). Elbette ayın döngüleri astrolojiyle direk olarak bağlantılı. Gök yüzü ilimi hem batı da hem de doğuda insanların ilgisini çekmiş ve kendi galaksimizde bulunan gezegenlerin enerjilerinin galaksi içindeki, birbirlerine ve yer yüzüne olan etkilerini benzer/yakın anlamlarda değerlendirmişler. Ay dünyamızın uydusu ve bize en yakın dolayısıyla etkisi en güçlü olan gezegen. Günümüzde çiftçiler ve ay dönemlerini-enerjisini izleyenler için ay takvimleri var çünkü çiftçiler ekimlerini halen ay ritimlerine göre yapmaya devam ediyorlar.

Ay enerjisiyle ilgili anlatılacak çok şey var elbette ama beni en çok ilgilendiren yanı dişil enerjinin ay ritimlerine bağlı olan yanı. Ay dişidir ve dişiliği, kadınlığa bağlıdır. Hem kadının aylık döngüsünü hem de kadının üç halini temsil eder. Ay tıpkı bir kadının 28 günlük aylık döngüsüdür, hem de genç kız, anne ve bilge kadın haliyle görünür. İlahi dişil enerjiyi temsil eder. Eğer ayın döngüleriyle, güçlü dişil enerjisiyle ilgileniyorsanız gücünün de farkında olmalısınız.


Ayın enerjisini kadın ya da erkek hepimiz kullanabiliriz. Basit olarak ayın sekiz farklı evresini sağlığınız, ilişkileriniz veya bereket akışınızı iyileştirmek için kullanabilirsiniz. Bu evrelerde hizalandığınızda (yani dengeye oturduğunuzda) hayatınıza çağırmak istediğiniz şeyi netleştirmek ve meyve verene kadar geliştirmek için doğal güçlerle çalışabilirsiniz. Ayla birlikte uyum içinde nasıl çalışacağınızı öğrendiğinizde, onunla doğal bir uyum içinde niyetlerinizi tezahür ettirebilirsiniz. Bir kadın olarak da bu yoldan gidebilirsiniz.

Ayın enerjisi güçlüdür, niyetlerinizin oluşmasına yardım eder ama bütün niyetlerin oluşması için bir süreç gereklidir ve en önemlisi sizin buna gönülden inanıyor olmanızdır, ay ve diğer ritüeller aslında sizin manifestonuza olan inancınızı destekleyerek ilahiyatla olan bağınızın sürekliliğini sağlar. Ay ritüelleri en önemlisi hayatınızın gelişmeleri içinde huzur ve anlayış bulmanız için sizi güçlendirecektir.


Modern Ay Ritüeli

Ayın evreleri bitkilerin, hayvanların ve insan yaşamının büyümesini veya düşüşünü etkiler. Bu nedenle antik kültürlerde ay ışığında ışıklanmak her döngünün kutsal ve gerekli bir parçası olarak görülüyordu.

Bugün, ay ritüeli aynı derecede kutsallık taşıyor ve modern dünyaya güzel bir ilkel uygulama getiriyor. Her zaman ekrana bakan yaşam tarzımızda ve hayatımda zorluklar, kalp kırıklığı ve çaresizlikler getirdiğinde ilkel olarak düşündüğümüz kadim bilgiler hayatımıza ışık tutuyorlar belki de buna çaresizce ihtiyaç duyuyoruz.

Ritüellerin, özellikle de ayla ilgili olanların güzel yanı, sizi sessizliğe davet etmesidir. Bu sükûnet sizin niyetlerinizi oluşturmanız ve onların birer tohum olarak ekmenizi ve çevremizin enerjisiyle bir olmanızı sağlamak içindir.

Genel bakışla ayın 8 evresi vardır, en güçlü evreler yeni ay ve dolunaydır.


Ayın 8 Evresinden Ay İle Nasıl Tezahür Edileceğini Anlamak


Yeni ay

Güneş ve ay aynı hizaya geldiğinde yeni ay olur; Güneşin Yang (eril) enerjisi ayın Yin (dişil) özü ile birleştiğinde. Bu aşamada, ay ve güneş gökyüzünde birleşir (astrolojik olarak aynı derecede hizalanır). Bu gerçekleştiğinde, enerjisel olarak yeni tohum ekme ve yeni niyetlerinizin tohumlarını ekme zamanıdır. Büyüme ve gelişmeye atılan ilk adım. Yeni bir ay boyunca hayatınızın herhangi bir alanında yapmak istediğiniz pozitif değişim için oraya nefes göndermenize hizmet eder.


Büyüyen hilal ay

Yeni ayı takip eden günlerde, niyetlerinize demir atmanın zamanıdır. Bu ay döngüsü sırasında hayatınızda oluşmasını istediğiniz niyetinize odaklanın. Bunun için yazdığınız niyetlerinizi gözden geçirerek okuyun, değiştirmek istediklerinizi değiştirin, imgeleme çalışması yapın.


Büyüyen çeyrek ay

Şimdi, şu anda karşılaştığınız zorluklara bakmanın ve nasıl ilerlemek istediğinize dair kararlar vermenin tam zamanı. Bu, güneş ve ayın birbirine kare olduğu ay döngüsünün zamanıdır. Astrolojide kare, iki gök cisminin 90 derecelik bir açı oluşturduğu zamandır. Bu, yeni aydan bu yana ortaya çıkan sorunları görmenizi ve planlarınızı buna göre ayarlamanızı sağlar. Kararlı bir zihinle zorluklarla yüzleşin. Çözümleri bulun. Zorluklarla verimli bir şekilde çalışın. Onlar sizin en büyük öğretmenlerinizdir.


Büyüyen dışbükey ay

Bu dolunaydan hemen önceki ayın enerjisinin yükselme zamanıdır. Bu güçlü enerjinin zirveye doğru yükselmesiyle birlikte her şeyin hizaya oturmaya başlamasıdır. Hayatınızdaki enerjide bununla birlikte yükselir. Dileklerinize tüm kalbinizle inanarak onları hayatınıza çekme zamanıdır.


Dolunay

Dolunayın özü besleyiciliktir. Bir düşünün: dişiliğin enerjisi olan ay, güneşin ışığını alır ve onu bize güçlenmiş olarak geri yansıtır. Ay dolduğunda, dünya üzerindeki bu güçlü çekim kuvveti, yaratıcı enerjinin doruk noktasına varmasını sağlar, sezgiler inanılmaz derecede güçlenmiştir. Artık somutlaşma, somutlaştırma zamanıdır, bir anlamda hamileliğin son günüdür ve doğum başlar. Dolunay, ayın büyüme evreleri boyunca üzerinde çalıştığınız her şeyi netleştirir. Dolunayın sizin için ne getirdiğini düşünmek için zaman ayırın. Gece dışarı çıkın ve bırakın ayın ışığı üzerinizde parlasın. Bırakın ışığı ruhunuzu beslesin.


Küçülen içbükey ay

Artık boşalma, bırakma zamanı gelmiştir. Dolunaydan sonra, ayın ışığı azalırken, neyi serbest bırakmanız gerektiğini düşünmek çok önemlidir. Bu aşamada, istediğiniz sonucu almanızı engelleyen şeyin ne olduğunu düşünün. İstediğiniz sonucun gerçekleşmesini ifade etmenize engel olan enerji sızıntılarına ve barikatlara dikkat edin. İstediğiniz şeylere kavuşmanıza engel olan düşüncelerinizi bırakın ve kolaylığı kucaklayın.


Küçülen çeyrek ay

Ay küçülmeye başladığında yayılan bu ışık size içe dönme ve yüreğinizin rehberliğinde soruların yanıtlarını arama zamanı olduğunu söyler. Bu aşamada teslim olmak için kendinize daha çok izin verin. Özellikle bu süre zarfında konuşmamız gerekenler, belki hayatımızda yapmamız gereken değişiklikler, duygularımız biraz kilitlenmiştir. Bu dönemde rehberleri dinlemek, yönlendirmelere kulak vermek önemlidir.


Küçülen hilal ay

Bu, tüm ay döngüsünün son aşamasıdır. Bir sonraki yeni aydan hemen önce gerçekleşir. Bununla birlikte, gerçekleşmekte olan tüm ay döngüsünü geri yansıtma fırsatı sağlar. Ne öğrendin? Ne oldu? Ne olmadı? Yeni ay niyetinizi yeniden okuyun ve onu yazdıktan sonra nasıl değiştiğinizi ve nelerin değiştiğini değerlendirin. Sonra gelen yeni ay için yeniden niyetlerinizi nasıl düzenlenmek istediğinizi düşünün.


YENİ AY RİTÜELİ

Yeni ay boş bir sayfa, yeni bir başlangıç, içe dönüp hayatımıza neyi çağırmak istediğimizi ve neyi bırakmamız gerektiğini düşünmemiz için bir zamandır. Gerçekten dinlenmek ve derinlemesine düşünmek için evinizde, kendinizi rahat hissedeceğiniz bir ortamda olmalıdır.


Nasıl başlıyoruz:

Çevre düzeni: Önce bulunduğumuz mekânın temizleyerek ve düzenleyerek başlayalım. Temiz ve düzenli bir mekanın enerjisi de temiz ve düzenlidir. Enerjiyi dönüştürmek için ada çayı ile tütsü yapabilirsiniz, bir yağ kandilinde lavanta yağı buhuru yapabilirsiniz. Bir veya birkaç mum yakın, huzur veren, sakin bir müzik açabilirsiniz ve elbette kâğıt ve kaleminizi hazırlayın.

Şifa taşları kullanıyorsanız onları nasıl temizleyip, nasıl hazırlayacağınızı da biliyorsunuzdur, eğer bilmiyorsanız kullanmayın. Taşları temizlemek çok önemlidir.


İlahi kaynakla bağlantıya geçin: Sizi en çok desteklediğini düşündüğünüz kaynak enerjiyle bağlantı kurun: rehberler, melekler veya diğer herhangi bir ilahi bağlantı. Örneğin: dört elementin her biriyle bağlantı kurabilirsiniz: hava, ateş, su ve toprak. Her birini tıp çarkındaki bir yönle ilişkilendirin; Doğu, Güney, Batı ve Kuzey. Sonra, Güneş ve Ay aracılığıyla İlahi Eril ve İlahi Dişili onurlandırabilirsiniz.


Rahatça oturun ve yazın: Hazırladığınız kâğıda hayatınızda aramak istediğiniz veya bırakmaya hazır olduğunuz şeyleri yazın. Bu, belirli duygular, korkular veya engeller olabilir, bildiğiniz herhangi bir şey size hizmet etmemektedir. Hayatınıza neyi dahil etmek istediğinizi düşünün. Bu bir iş fırsatı, bir ilişki, daha fazla finansal bolluk, bir macera olabilir, adını siz koyun.


Bildirin: Bir sonraki adım, isteklerinizi, şimdi hayatınıza çağırmak istediğiniz şeyleri yüksek sesle okumaktır. Bunları yüksek sesle konuşmak, onları hayata geçirmede çok önemli bir rol oynar. Düşüncelerin konuşulduklarında daha fazla duygu uyandırdıklarını ve bu hissin tezahür etmek için çok önemli olduğunu fark edebilirsiniz.


Meditasyon yapın ve tamamlayın: Artık serbest bıraktığınıza ve gerçekten arzuladığınız şey için yer açtığınıza göre, sessizce oturun, nefesini takip edin ve arzularınızın meyve vereceğini hayal edin. Hayatınıza giren bu unsurlara, deneyimlere ve yol boyunca ihtiyaç duyabileceğiniz diğer büyüme fırsatlarına açık kalma niyetinizi belirleyin.

Bu ritüeli tek başınıza yapabilir veya ruh kardeşlerinizi size katılmaya davet edebilirsiniz. Bunu tek başına yapmak güzel olsa da sevdiğiniz ruh arkadaşlarınızla beraber niyetlerinizi duymak ve kucaklanmak güçlü bir duygu yaratır.


DOLUNAY RİTÜELİ

Dolunay ritüeli, sessizlik, düşünme ve kutlama zamanıdır. Yeni ayın aksine, dolunay bereket ve bütünlüğü temsil eder ve beraberinde bol miktarda enerji getirir.

Aynı zamanda meyve vermeyen ve henüz gerçekleşmemiş olanların değerlendirmesini yapmak için alan yaratmanın zamanıdır.

Bu ritüelde de ruh arkadaşlarınızı çağırabilirsiniz, ayın size sunduğu bu bereketi güzel bir sofrayı paylaşarak kutlayabilirsiniz.


Ritüelinizi nasıl yapabilirsiniz:

Sakin olun: Dolunayda Muhtemelen çok yoğun bir enerji bulunduğundan, bulunduğunuz alana önce sakinlik getirmekte yarar vardır. Böylece enerjiyi kendi yararınıza kullanabilirsiniz. Birkaç arındırıcı nefes alın, dikkatinizi bulunduğunuz alana yöneltin ve rahatlayın.


Yeni aydan bu yana ne oldu? Geçen birkaç haftayı düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Ne oldu? Başarılar nerede? Neye karşı çıkıyorsun? Büyüme ve genişleme fırsatlarını nerede görüyorsunuz?


Ay banyosu yapın: Eğer ayın altında oturma ve ışığına maruz kalma fırsatınız varsa ay banyosu yapın. Sakince oturun, gözlerinizi kapatabilirsiniz ve aydan size akan enerjinin şifaya dönüşmesini izleyin.


Dans edin: İçinize sevinç, neşe, aşk dolmasına izin verin ve kalkıp dans edin. Unutmayın asıl olan budur. Kendinizi müziğe bırakın ve ayla beraber bu bereket gecesini kutlayın. Dans etmek, içinizdeki ritmi bulmanıza ve evrensel ritimle uyumlanmanıza yardım eder.


Not: Niyetlerinizi yaparken daima sevginin ve şefkatin kaynağından “Bütünün muradı ve hem herkesin hem de sizin en yüksek hayrınız için olanı” bildirin.

Somnur vdK1.195 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

DOSTLUK

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Aug 14, 2023

Sevgili Somnur, Sayfani begendim, tesekkür ederim , güzel bir "ay anlatimi" olmus.


aya ve günese ve bütün evrene hayran olan


Özlem. sevgi ve saygilar

Like
bottom of page