top of page
isikenerji sifasi tanitim.png

ENERJİ ŞİFASI/ TERAPİSİ/ TIBBI NEDİR? 

Bir iyileştirme yöntemdir. Her şeyin enerji olduğu düşünülürse oldukça güçlü bir iyileştirme, iyileşme yöntemidir. Binlerce yıllık bir iyileştirme yöntemi olan enerji aktarımı günümüzde enerji şifası, enerji terapisi veya enerji tıbbı olarak isimlendirilebiliyor. Enerji şifacılığı / enerji tıbbı bilimsel olarak kabul görmüş ve klasik tıp tarafından alternatif terapi yöntemi olarak önerilmektedir.  

Enerji tıbbını genel olarak özetlersek:

Wikipedia: Enerji tıbbı, şifacıların şifa enerjisini bir hastaya aktarabileceği ve olumlu sonuçlar verebileceği sözde bilimsel bir inanca dayanan alternatif bir tıp dalıdır. Uygulayıcılar, tıp için çeşitli eşanlamlılar (örneğin, enerji şifası) dahil olmak üzere bir dizi isim kullanırlar ve bazen enerji yerine veya enerji ile uyumlu olarak titreşim kelimesini kullanırlar. Hiçbir durumda deneysel olarak ölçülebilir herhangi bir enerji söz konusu değildir: terim bunun yerine süptil enerjiyi ifade eder.

Uygulayıcılar elleriyle direk dokunarak, aynı ortamda dokunmadan-uzaktan veya hastayla aynı ortamda bulunmadan ve onu görmeden enerji uygulayabilirler.

Pek çok enerji şifa okulu birçok isim altında mevcuttur: Örneğin: Biyo-alan enerji şifası, ruhsal şifa,  temas şifa , uzaktan şifa, terapötik dokunuş, Reiki veya Qigong gibi isimlerle karşılaşılabilinir.

Enerji nedir? Enerji şifası veya enerji tıbbı nedir?

Enerji elektriktir. Basit olarak bakarsak; bir yerden diğer başka bir yere bir taşıyıcı aracılığıyla sürekli olarak ışık taşınmasıdır. Domestik elektrik sistemi ışık düğmesini açtığınızda elektriğin A noktasından B noktasına kablolar aracılığıyla taşınarak ampulün içindeki ışığı yakması gibi düşünün. Bu fiziktir, insanın enerjisi ve akışı, enerji akıtarak frekansı değiştirmesi ve iyileştirmesi Einstein dahil olmak üzere birçok bilim insanının ilgisini çekmiştir, sonuçta bilimsel olarak da onaylanmıştır, bir anlamda bilim insanları asıl var olanı görerek dışarda aramaktan vaz geçmişler. Barbara Brennan NASA da uzay bilim araştırması yapan bir uzay mühendisiyken enerji şifasını incelemeye başlamış, daha sonra istifa ederek kendi enerji şifası okulunu açmış bir Uzay mühendisidir, halen insanlara evrensel enerjileri kullanarak şifa vermeyi öğretmeye devam ediyor.

Sürekli olarak bize akan, hayatımızı sürdürmemize sağlayan yaşamın gücü de enerjidir, bir zekanın kaynağından sürekli olarak bize akmaya devam eder, onu siz dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Değişkendir ve kendi zekâsı vardır. Hayat enerjisi özetle; sürekliliği olan, akışkan ve farklı ama benzer enerji biçimlerinden oluşur.

Enerji şifası ya da tıbbı günümüzde birçok yerde biyoenerji olarak da karşılaşabileceğiniz binlerce yıllık geçmişi olan bir iyileşme yöntemdir. Yaşam enerjisinin Ki, Chi, Biyonereji, Yaşam Gücü, Prana gibi birçok farklı ismiyle karşılaşabilirsiniz.

Doğada da negatif enerji mevcuttur ama çok uzun süre kalıcı değildirler, doğanın kendi dönüşümü içinde değişirler. İnsan hayatında negatif enerjiler tıkanıp kalabilirler ve bu da çok çeşitli hastalıklara neden olduğu gibi insanın hayatında zorluklara da neden olur.  Negatif enerji genellikle korkunun kaynağından gelen öfke, nefret, kin, kızgınlık, kıskançlık, endişe, bilinmeyenden korkmak gibi süren veya ani oluşan korku kaynaklı duygulardan dolayı oluşur. Yani burada enerji düşer veya bloke olur, o zaman hastalık başlar. Özellikle, sürekli öfke duymak, içsel çatışma ve dışsal çatışmalara açık olmak, endişe duymak gibi yaşam gücü düşük enerji akışına maruz kalmak yaşam enerjisinin akışını zayıflatır.

Fiziksel etkenler de söz konusudur; Kötü beslenmek ya da yanlış beslenmek, hava kirliği, diğer toksik maddelere maruz kalmak, az su içmek, egzersiz yapmamak, bedenin uyku, beslenme veya dinlenme gibi ihtiyaçlarını karşılamamak  gibi nedenlerden dolayı da yaşam enerjisi azalır veya başka bir yere akar.

Tüm canlılar bir enerji alanı ile çevrilidir, buna Sanskrit kökenli bir isim olan Aura diyoruz. Bu alan zayıfladığında yaşam kaynağına uygun olamayan enerjiler akmaya başlar ve canlı varlığın yaşamsal kaynağı zayıflar, zihinsel veya fiziksel hastalıklara açılır.

Enerji şifacısı yaşam enerjisine gerek duyulan kişi, ya da noktaya yaşam enerjisine kanal olarak aktarımda bulunur, benim inancıma göre herkesin yapabileceği bir şeydir ama yüksek seviyelerde çalışmak için yetenek ve deneyim gerektirir. Kişinin her şeyden önce bunu yapmaya gönüllü olması gerekir.

Enerji Şifası fiziksel (beden), zihinsel, duygusal ve ruhsal tüm seviyelerde çalışır. Zamanda ve boyutlarda da çalışır. Örneğin, geçmişe ait deneyimlerin iyileşmesine yardım eder. Fiziksel ve ruhsal travma geçirmiş bir insanı tüm seviyelerde iyileşmesine yardım eder. Aslında kişinin kırılan enerji akışkanlığı yerine dönmesiyle beraber titreşimleri düzene girer ve yaşam enerjisi yeniden olması gerektiği gibi akmaya başladığı için kişi her seviyede iyileşir. Aura tamir olur ve enerji bedendeki gölgeli alanlarda aydınlanma başlar ve akım olması gereken ritimde akar.

Yaşam enerjisinin dışında da her şey enerjidir ve belirli bir frekansta titreşimleri vardır, bu titreşimler azalır veya yükselirler. Cansız olduğunu düşündüğünüz eşyalarınıza da yenilenmesi, evinizdeki enerji akımının düzenlenmesi, size uygun olmayan enerjilerin yerine sizi sağlıklı ve konforlu tutacak enerjilerin hayatınıza gelmesi için, eşyalarınıza, evinize ve hayatınıza da enerji akıtabilirsiniz. Yaşamınızın her alanında şifa akıtarak enerjiyi yükseltebilirsiniz.

Düşünceleriniz ve konuşmalarınız şefkatle yüreğinizden aktığında ses tonunuzda bu şekilde olacak ve etrafınıza yüksek seviyede enerji akıtırsınız. Kendinize ve çevrenizdekilerle sevgiyle iletişim kurduğunuzda enerji yüksek seviyede akar ve iyileşmeye açılırsınız. Düşünceleriniz sevginin kaynağından aktığında güven temelli huzurlu düşünceler olurlar. Unutmayın hayatınızı düşüncelerinizle yaratıyorsunuz. Düşüncelerinizi de enerji göndererek iyileştirebilirsiniz.

Şifa nasıl çalışır?

İyileşmeye izin vermek: Bazen, hatta birçok insan iyileşmek isteyebilir ama iyileşmekten korkabilir çünkü iyileşmek değişim demektir ve bağımlılıklarımıza bizlere her ne kadar zarar verse de değişmekte zorlanabilir, bağımlılıklarımızı bırakmakta güçlük çekebiliriz. Bunun altında yatan birçok neden olabilir; kişi daha çok dikkat çekeceğine, şefkat görebileceğini inandığı için bilinç altında değişimi reddederek hasta kalmayı seçebilir, bu çok eski bir alışkanlıktır, bunun üzerinde çalıştığınızda değişir. Bazen de ego devreye girer ve buna inanmamanız gerektiğini kulağınıza fısıldar. Eğer kişi çalışmaya inanmıyorsa iyileşmenin olması zorlaşacaktır. Buna engel olan genellikle egodur, ego sabotajcıdır. Sizi iy

İyileşeceğine inanmak, buna gerekten inanmak ve enerji seviyesini şifacıyla beraber yukarıya çekmek için çaba göstermek çok önemlidir. İyileşmeye gelen kişinin iyileşmeye karar vermiş olması ve buna gönüllü olması iyileşme sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır. Sonuçta katıldığınız seanstan size akan enerjiyi kullanıp kullanmamak sizin elinizdedir, bütün direnmelere rağmen sonuçta size enerji akar ama siz ihtiyacınız olanı alamayabilirsiniz.

Kendine yaşamak için izin veriyor musun? Bu soruya gönülden “Evet” diyorsanız kendinizi yaşam enerjisine açarsınız ve yaşam enerjisi size doğru akmaya başlar.

Sürece inanmak: Her hastalığın kişisel bir süreci vardır. Ne kadar uzun bir geçmişi olduğuna ve ne kadar köklü olduğuna göre süreç değişir ama dediğim gibi sizin iyileşmeye ne kadar istekli olduğunuzu da bağlıdır.

Bazen iyileşme bir anda gerçekleşebilir, siz buna hazırsınızdır ve küçük bir dürtmeyle hayatınıza doğabilir. Çalışmadan kısa bir süre sonra sonuçlarını görmeye başlarsınız ama genellikle süreç gerektirir. Bazen ters çekim yasası devreye girse de bu da iyileşme sürecinin bir parçasıdır, evren sizden gücünüzü görmenizi ve tam teslimiyet istiyordur.

Benim hazırladığım ve uyguladığım çalışmalarımda enerji tüm seviyelere aktığı gibi, geçmişte, gelecekte ve tüm boyutlarda çalışır. Sadece enerji çalışması değildir, motivasyon konuşması ve meditasyon yöntemleriyle iyileşmeyi güçlendirir yani birçok koldan iyileşme harekete geçer.

Somnur vdK

bottom of page