top of page

Şartlar ve koşullar

Lütfen MysiaLuna www.somnur.com web sitesini kullanmadan önce dikkatle okuyun. 

Hizmete erişiminiz ve Hizmet'i kullanmanız, bu Koşulları kabul etmeniz ve bunlara uymanız koşuluna bağlıdır. Bu Koşullar, Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğerleri için geçerlidir.

WEB SİTESİNİN herhangi bir bölümüne erişerek veya bunları kullanarak, bu Anlaşmaların Hüküm ve Koşullarına tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Anlaşma şartlarının herhangi bir bölümüne katılmıyorsanız, web sitesine erişemez veya hizmeti kullanamazsınız.

Yüklenecek videoların türü ve https:somnur.com/ adresinde sunduğumuz hizmetlerle ilgili sorularınız için daha fazla bilgi için somnur@gmail.com a posta adresinden bize ulaşın.

SİTE MÜLKİYETİ VE KULLANIMI

Bu MysiaLuna web sayfasının anlaşmanın bir parçası olan hizmetleri sunma temel yükümlülüğünü ortaya koymaktadır. Eğer bu anlaşma  müşteri veya web sitemizin kullanıcısı tarafından bir değişiklik yapılması gerekiyorsa,  ancak çok hafif bir değişiklik yapılabilir, aksi takdirde bu nokta Programda ele alınanır.

MysiaLuna, insanların sezgileriyle bağlantı kurmasına ve hem kişisel hem de profesyonel olarak harika hayatlar yaşamak için onları aydınlatan şeyleri takip etmesine yardımcı olduğumuz inanılmaz, verimli ve etkili bir Platformu çalıştırır ve yönetir.

İÇERİK
www.somnur.com web adresinde sağlanan tüm içerik yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu sitedeki herhangi bir bilginin doğruluğu veya tamlığı hakkında veya bu sitedeki izlenilen herhangi bir bağlantı için herhangi bir beyanda bulunmamaktadır.

MysiaLuna-Somnur van der Kraan  bilgilerdeki herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin mevcut olmasından sorumlu olmayacaktır. MysiaLuna-Somnur van der Kraan bu bilgilerin görüntülenmesinden veya kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir kayıp, yaralanma veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

SAYFA GİRİŞİ
Bu Web Sitesinin çoğu bölümünü kullanmak için  kayıt olmanıza gerek yoktur. Ancak, bu Web Sitesinin belirli alanları yalnızca adınızı ve e-posta adresinizi girerek kaydolduysanız kullanılabilir.

KULLANICI HESABI
www.somnur.com bir hesap oluşturmanızı gerektirebilir, bu durumda kullanıcı adınızı ve şifrenizi son derece gizli tutmanız önerilir. Oluşturduğunuz hesapla ilişkili her türlü etkinlikten siz sorumlusunuz.

Yetkisiz kullanım durumunda, mümkün olan en kısa sürede bize bildirmeniz gerekir. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlayamamanız nedeniyle hesabınızın yetkisiz kullanımı nedeniyle maruz kaldığınız her türlü zarardan sorumlu tutulmayacağız.

Bilgilerinizi istemekte ki amacımız: 

Bilgi gönderildiğinde: araştırmalara ve / veya diğer isteklere veya sorulara cevap vermek;

İsteklerinizi işleme koymak ve konu hakkında bilgi göndermek ve konuyla ilgili güncelleme yapmak. Ancak bize tam ve doğru bilgi vermelisiniz; 

Size aynı zamanda verilen hizmete bağlı olarak harç, ödeme ve ücretler hakkında ek bilgiler gönderebiliriz.  

KULLANICI BİLGİLERİMİZ NE KADAR GÜVENLİ?
Web sitemizde gezinenler tarafından sağlanan bilgiler çok güvenli ve veri tabanımızda güvenlidir.

SİTENİN ÇALIŞMA SÜRESİ

Bu Web Sitesinin her gün işlevsel olmasını sağlamak için tüm makul önlemler tarafımızdan alınır. Ancak, zaman zaman teknik sorunlar bazı aksaklıklara neden olabilir ve bu nedenle bu web sitesi herhangi bir zamanda kullanılamıyorsa bundan sorumlu değiliz.

 Biz her zaman Web sitesi kapalı kalma süresine neden olabilecek bakım sorunlarıyla ilgili olanak olduğu sürece önceden uyarı vermeye çalışırız, ancak böyle bir bildirimde bulunma zorunluluğumuz yoktur. 

ZİYARETÇİ ARACILIĞIYLA GELEN MALZEMELER

Bu Web Sitesine gelen bir ziyaretçinin bu Web Sitesinde paylaştığı veya gönderdiği tüm materyallerin tescilli ve gizli olmadığını düşünüyoruz.

Kullanımı Gizlilik Politikamız kapsamında olan kişisel bilgiler dışında, bize sağlanan tüm materyalleri uygun gördüğümüz başka bir amaçla kopyalama, ifşa etme, dağıtma veya kullanma hakkımız olmayacaktır.

Bu web sitesini kullanırken, bu Web Sitesine asla paylaşamayacağınız ve gönderemeyeceğiniz materyaller; 

Bunlar için onay alamazsınız: 

Ayrımcılık, müstehcenlik, pornografik gönderi ve paylaşımlar, iftira atmak, ırksal nefreti kışkırtmak, gizlilik veya mahremiyet ihlali, başkalarına sıkıntı veya rahatsızlık vermek,  ceza gerektiren ve bir suç olarak nitelendirilebilen veya oluşturan davranış girişiminde bulunmak, hukuki sorumluluk gerekliliğini arttırmak veya Hollanda yasalarına karşı gelmek. 

Doğa da dahil olmak üzere bütün zararlı verici materyaller, sınırlılığı olmayan davranışlar, bilgisayar virüsleri, Troja atları, bozuk veriler veya diğer potansiyel olarak zararlı yazılım veya veriler. 

SORUMLULUK SINIRI BEYANI:

www.somnur.com bu web sayfasında yer alan herhangi bir servisten indirililmiş veya erişim ya da bağantı kanalıyla gelmiş olan bilgilerin, reklamların, reklamların içeriğinde yer alan veya bu kanalla dağıtılmış olan bilgilerin,  ne de bu servislerden elde edilmiş ürünlerin kalitesini veya herhangi bir bilgiyi ya da elde edilmiş herhangi bir materyalin doğruluğunu onaylamaz ve temsil etmez.

Bu vesile ile herhangi bir malzemeye güvenmenin tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz. MysiaLuna-Somnur van der Kraan kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, web sitemizdeki hizmetin veya materyallerin herhangi bir bölümündeki herhangi bir hatayı veya noksanı iyileştirme veya düzeltme hakkını saklı tutar.

DİĞER WEB SİTELERİNDEN BAĞLANTILAR: 

Bu Web Sitesinin içinde  üçüncü taraflara ait web sitelerine bağlantılar bulabilirsiniz. Böyle bir web sitesine bağlantı sağlanması, Mysaluna- Somnur van der Kraan' ın  web sitesini desteklediği anlamına gelmez. Herhangi bir web sitesini bu Web sitesindeki bir bağlantı aracılığıyla ziyaret ederseniz, bunu yapmak kendi sorumluluğunuzdadır.

Bu web sitesine bağlanmak isteyen herhangi bir taraf, aşağıdaki koşullara uyulması şartıyla bunu yapma hakkına sahiptir:

Bizimle yazılı olarak mutabık kalınmadıkça, hizmetleri veya ürünleri veya başka bir tarafı desteklediğimizi ima etmeye çalışmıyorsunuz:

Bu web sitesi ile ilişkinizde kendinizi kötü temsil etmeyin; ve

Bu web sayfasının aracılığı ile bağlantı kurduğunuz web sayfasının rahatsız edici ve tartışmalı veya üçüncü tarafın fikri mülkiyet ve haklarını veya diğer haklarını ihlal eden içeriği yoktur. 

Bu web sayfasınınının aracılığıyla kurduğunuz bağlatılarda diğer sayfalara vereceğiniz herhangi bir zarar, kayıp veya hasar bizim kullanım koşullarımızı ihlal ettiğinizden dolayı tazmin edilecektir.

DOLAYLI KAYIP: 

MysiaLuna-Somnur van der Kraan hiçbir koşulda web sitemizin başarısızlığı veya kullanımı veya kötüye kullanılması nedeniyle finansal veya diğer kayıplardan veya hasarlardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

Eğer MysiaLuna-Somnur van der Kraan tarafından bir bakım sözleşmesi imzalanırsa, sitelerindeki verilerin düzenli olarak manuel olarak yedeklenmesini ve yazılım arızası nedeniyle olası kayıpları en aza indirmek için bir arıza planının mevcut olmasını sağlayacaktır.

Ne yazık ki, kötü amaçlı yazılımlar, casus yazılımlar, virüsler ve web sitesi saldırıları yaygın tehditlerdir ve MysiaLuna-Somnur van der Kraan bu tür yasadışı faaliyetlerin sonucu olarak kurulan sitelerde gelişen sorunlardan sorumlu tutulamaz.

MALZEME TEMİNİ

Web sitemizin kullanıcıları MysiaLuna-Somnur van der Kraan' dan talebi kararlaştırılan şartnameye uygun olarak tamamlaması için gereken tüm bilgileri sağlayacaktır. Bu tür bilgiler arasında, sınırlı olmadan fotoğraflar, yazılı kopyalar ve diğer basılı materyaller bulunabilir. 

ZORUNLU SEBEPLER: 

MysiaLuna-Somnur van der Kraan Zorunlu Sebep, yani bizim kontrolümüz dışındaki dış kuvvetlerin neden olduğu, terörizm, doğal afetler, grevler veya elektrik kesintileri gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan bu Kullanım Koşulları kapsamında belirtilen yükümlülükler de dahil olmak üzere, yükümlülüğünü yerine getirmeme konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmeyecektir.

SONLANDIRMA

Şartları ihlal ederseniz, sınırlama olmaksızın herhangi bir nedenle, önceden haber vermek veya yükümlülük altına girmeksizin Hizmetimize erişimi derhal feshedebilir veya askıya alabiliriz.

Şartların, fesihleri gereği sona ermesi gereken tüm hükümler, sınırlama olmaksızın mülkiyet hükümleri, garanti feragatnameleri, tazminat ve sorumluluk sınırlamaları dahil olmak üzere fesihten sonra da devam eder.

FERAGAT EDİLEMEZ

MysiaLuna-Somnur van der Kraan bu Kullanım Koşullarına uymamanız durumunda herhangi bir işlem yapmayı tercih edebilir. Bununla birlikte, bir sonraki Kullanım Koşulları ihlalinde de halen haklarımızı kullanma hakkımız vardır. 

GEÇERLİ YASA VE YARGI YETKİSİ

Bu Koşullar, kanun hükümleri ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, Hollanda kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.

Bu Şartların herhangi bir hakkını veya hükmünü yerine getiremememiz, bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez. Bu Şartların herhangi bir hükmünün bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu şartların geri kalan hükümleri geçerli kalacaktır. Bu Koşullar, Hizmetimizle ilgili aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve Hizmetle ilgili aramızda sahip olabileceğimiz önceki sözleşmelerin yerine geçer ve bunların yerini alır.

ŞARTLAR VE KOŞULLAR DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu Kullanım Koşulları zaman zaman değişebilir. Müşteri, düzeltmeler yayınlandığı tarih ve zamanda bildirilecektir. 

Kendi takdirimize bağlı olarak, bu Şartları herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bir revizyon önemliyse, yukarıda belirtilen yeni şartlardan önce en az 30 gün önce bildirimde bulunmaya çalışacağız. Maddi değişikliği neyin oluşturduğuna tamamen bizim taktirimize bağlıdır.

Bu revizyonlar yürürlüğe girdikten sonra Hizmetimize erişmeye veya kullanmaya devam ederek, revize edilen şartlara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Yeni Şartları kabul etmiyorsanız, lütfen Hizmeti kullanmayı bırakın.

Bununla birlikte, Kullanım Koşullarında yapılacak herhangi bir önemli değişiklik için www.somnur.com adresinden önceden kullanıcılara bildirmek zorundayız. Bunun ışığında, yeni Şartlar ve Koşulların yürürlüğe girmesinden 30 gün önce (önerilen) bildirimde bulunuyoruz.

Dahası; siteye zarar vermiş olan belirlenmiş bazı kullanıcıların siteye zarar vermesi durumunda bu kullkullanıcıların; 

DİKKAT: Burada halen içerik, logo, video veya görsel tasarım vb. Ve ticari markaların MysiaLuna-Somnur van der Kraan' ın münhasır mülkiyeti olduğunu açıkça belirtmek isteriz. Bu ticari markaların herhangi bir amaçla veya bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak MysiaLuna-Somnur van der Kraan' ın yetkisi dışında kullanımı kesinlikle yasaktır.

Bu web sitesinin herhangi bir bölümünün kullanımı ile ilgileniyorsanız, somnur@gmaiil.com adresine bir e-posta göndererek onayımızı isteyebilirsiniz.

SORULAR VE YORUMLAR İÇİN BİZE ULAŞIN

Bu Şartlar ve Koşullar ve / veya kişisel bilgileri kullanımımızla ilgili sorularınız, endişeleriniz, yorumlarınız veya şikayetleriniz varsa veya kişisel bilgilerinizi belirli bir amaç veya amaç için işlememeyi bırakmamızı istiyorsanız, lütfen iletişime geçin: somnur@gmail..com 

bottom of page